Eestil on gaasitrassi uurimisest keeldumiseks viis põhjust


BNS 13.09.2007

Eestil on Vene-Saksa gaasitrassi rajamisele eelnevatest uuringutest keeldumiseks viis seadusandlikku põhjust, ütles välisminister Urmas Paet neljapäeval.

Eesti majandusvööndi seadus, mis tugineb ka ÜRO mereõiguse konventsioonile, annab viis põhjust, mille alusel võib Nord Streami uurimisloa andmisest keelduda ja rohkem neid põhjuseid ei ole, kinnitas välisminister ajakirjanikele.

Eesti võib uurimisloa andmisest keelduda, kui uuring annab informatsiooni Eesti loodusvarade mahu ja nende kasutamise võimaluste kohta. Eesti võib keelduda ka siis, kui uurimisplaan näeb ette puurimist mandrilaval, lõhkainete kasutamist, kahjulike ainete merreheitmist või ohustab loodusvarade säilitamist.

Kolmanda keeldumise põhjusena nimetas Paet tehissaarte või muude ehitiste rajamist ning seadmestiku paigaldamist merre. Eesti võib keeldumisel viidata veel puudulikele andmetele kavandatava projekti olemuse ja eesmärkide kohta. Viienda keeldumise põhjusena nimetas välisminister võimalust, kui uurimisloa taotleja on jätnud täitmata oma varasemast tegevusest tulenevad kohustused riigi ees.

"Aeg-ajalt kipub jääma mulje, et sellele taotlusele vastamisel on Eestil täiesti vabad käed, et seda otsust võib teha ka alusel: meeldib - ei meeldi," rääkis Paet. "Paraku, meeldib see meile või mitte, aga nii see ei ole."

Valitsuskabinet arutas neljapäeval vastuse andmist Nord Streami taotlusele korraldada uuringuid Eesti majandusvööndis ja jätkab teemat järgmisel neljapäeval kabinetiistungil.

Kui neljapäeval kuulas valitsuskabinet just eeskätt ekspertide arvamusi sisulise aruteluni jõudmata, siis tuleval nädalal on teemaks lai teemaderingi, mis hõlmab lisaks õigusruumile ka keskkonnaalaseid ja välispoliitilisi aspekte.

Kui vastus peaks olema positiivne, soovib Nord Stream alustada uuringuid Paeti sõnul võimalikult ruttu ning need ka mõne nädalaga lõpule viia.

Nord Stream AG taotleb luba, et selgitada olusid gaasijuhtme võimalikul trassil, mis asub Soome lahes osaliselt Soome ja osaliselt Eesti majandusvööndis. Nord Stream taotleb luba geofüüsikalisteks ja geotehnilisteks uuringuteks, visuaalseteks ülevaatusteks ja setteproovide võtmiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel ei tähenda uuringuloa andmine gaasijuhtme ehitus -loa andmist Eesti majandusvööndis.