Kultuuriminister kohtus arhitektuurikomisjoniga


Pressiteade 12.09.2007

11. septembril kohtus kultuuriminister Laine Jänes kultuuriministeeriumi juures tegutseva arhitektuurikomisjoniga.

Põhiküsimusteks oli nimetatud komisjoni funktsioonide ja eesmärkide täpsustamine ning arhitektuurivaldkonna tegevuskava edasine arendamine. Minister Jänes rõhutas, et antud kava peab olema osa kogu kultuuriministeeriumi arengukavast. Kuna arhitektuurivaldkond puudutab väga laia teemaderingi, on peamine saavutada koostöö ja konsensus erinevate ehitatava keskkonna probleeme haldavate ministeeriumidega.

Vaagiti erinevaid võimalusi nn riigiarhitekti institutsiooni loomiseks ning arutleti tema funktsioonide üle. Riigiarhitekti nähakse rohkem valdkonna koordinaatorina, kes muuhulgas nõustaks erinevaid ministeeriume ja kohalikke omavalitsusi arhitektuuriga seotud teemadel. Ühiselt tõdeti, et ehitatava keskkonna riikliku koordineerimise ja järjepideva juhtimise järele on ühiskonnas tõsine vajadus.

Sarnased kohtumised on toimunud ka regionaalminister Vallo Reimaa ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga. Kõik kolm ministrit on olnud ühel meelel, et ehitatud keskkonnaga seonduvad teemad on hetkel eri instantside vahel hajutatud ja selles valdkonnas tuleks teha tihedamat koostööd.

Arhitektuurikomisjon on kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev ekspertide kogu, mille ülesandeks on Eesti arhitektuuripoliitika elluviimine arhitektuurivaldkonna tegevuskava kaudu.