AS Suva protestis Tallinna Põhja puiestee planeeringu vastu


BNS 10.09.2007

Sukavabrik AS Suva avaldas protesti Tallinnas aadressil Põhja puiestee 5 asuva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu suhtes, nõudes krundile kavandatava kuuekorruselise korterelamu ühe osa ärajätmist.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval arutelul nõudis Suva kinnistule kavandatava ehitise Põhja puiestee poolse eenduva osa ärajätmist, ütles BNS-ile Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Maarja Maiste.

Protestija hinnangul varjab kavandatud hoone valgust ja vaate vanalinnale ning põhjustab isolatsiooniprobleeme, vähendades seetõttu oluliselt Suva poolt Põhja puiestee 7 asuvale kinnistule kavandatavate korterite väärtust.

Suva esindaja hinnangul tuleks kavandatava hoone maa-aluse garaaži sissepääs teha Põhja puiestee asemel Kesk-Kalamaja tänavalt, kuna vastasel juhul on sissepääs liiga lähedal firma hoonele.

Planeeringu koostaja AS-i Nord Projekt esindaja hinnangul on kavandatava hoone mahtusid vähendatud nii, et hoonete vahel otsest vastandseisu ei teki ja lubatud maksimaalseks kõrguseks on määratud vastavalt muinsuskaitse soovitusele 20 meetrit.

Nord Projekti hinnangul tahab Suva naaberkinnistu hoone ärihooneks rekonstrueerida, seega on väide planeeritavate korterite väärtuse kahanemise kohta eksitav.

Projekteerija sõnul ei põhjusta ehitis naaberhoonetele isolatsiooniprobleeme, kuna elamu kui kõige nõudlikuma hooneliigi kohta kehtestatud isolatsiooninormide minimaalmäär on kaetud ja ületatudki.

Kinnistule on kavandatud äripinnaga kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega korterelamu. Planeeritava maa-ala suurus on 0,25 hektarit.

Hoone detailplaneeringut taotles Pirita Maja OÜ ja selle tellis OÜ Ordway Capital.