Nõmmelased ootavad Männiku tee rekonstrueerimist


Pressiteade 06.09.2007

Tallinna linnavolikogu Keskfraktsiooni liikmed leidsid tänasel koosolekul, et Männiku tee rekonstrueerimine on piirkonna elanike huvides, tehtavad takistused aga poliitilise taustaga.

Nõmme elanik Sergei Bogovski ütles fraktsiooni koosolekul ja volikogu saalis, et tee ümberehitus peab silmas nii tänaseid kui tulevasi vajadusi ning elanike enamus pooldab uuendusi. Kuna tee rekonstrueerimise otsustas juba eelmine linnavolikogu koosseis 2005. aastal, siis toimub see õiguslikul alusel. Rekonstrueerimise projekt oli sel kevadel avalikul väljapanekul linnaosavalitsuses, kus kõikidel soovijatel oli võimalik sellega tutvuda, ning sellest teatati ka üleriigiliste ajalehtede ja "Nõmme Sõnumite" kaudu. Nii püüdis linnavalitsus õhutada Nõmme elanikke Männiku tee ehituses kaasa rääkima. Samal ajal kui proteste ja muid ettepanekuid ei laekunud, on linnavalitsusele tulnud Männiku tee elanikelt avaldusi tänava ümberehituse toetuseks.

Fraktsioon nentis, et jalakäijatele ja jalgratturitele rajatakse mõlemale poole teeserva 3,5 m laiune kergliiklustee. Uuendatakse ja rajatakse täiendavalt veevarustuse, olme- ja sadevete kanalisatsiooni trassid, aga samuti ka elektrivarustus, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus, gaasivarustus ja foorijuhtimisvõrgud. Kanalisatsioonitrassi ehitus ei ole võimalik ilma projektis kavandatud puude raiumise ja ümberistutamiseta. Selleks on Keskkonnaameti poolt väljastatud raieluba, mille aluseks on dendroloogiline inventuur. Selle põhjal on Männiku teel vaid 13 elujõulist puud. Need istutatakse ümber samasse piirkonda – Männiku tee ja Vabaduse pst hargnevusel asuvate haljasalale. Samuti on linn teinud projekteerijale ettepaneku võimalusel haljastust täiendada. Heakorrakuu raames sai Nõmme 5000 puuistikut ning järgmisel aastal lisandub sellele veel sama palju.

Fraktsiooni liikmete arvates on tee rekonstrueerimise vastased aktsioonid initsieeritud poliitiliste jõudude poolt.