Leetu planeeritava tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamine on alanud


Pressiteade 05.09.2007

Lietuvos Energia AB kavandab uue tuumaelektrijaama rajamist seoses Ignalina tuumaelektrijaama 1. ja 2. reaktori sulgemisega. Ignalina elektrijaama 1. reaktor on juba suletud, 2. reaktor suletakse 2009. a lõpus.

Uue elektrijaama ehitus on kavas praeguse Ignalina tuumaelektrijaama naabrusesse (Kirde-Leetu - Läti ja Valgevene piiride lähedale). Uue tuumaelektrijaama elektriline võimsus on maksimaalselt 3400 MW ja soojusvõimsus 8700 MW.

Seoses Leetu kavandatava uue tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamise algatamisega ootab Keskkonnaministeerium arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi kohta kuni 26. septembrini 2007 kirjalikult aadressil Narva mnt 7a, Tallinn 15172 või e-postiga aadressil irma.pakkonen@envir.ee.

Leetu kavandatava uue tuumaelektrijaama projekti KMH programmiga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehe kaudu ( http://www.envir.ee/728823 ). Lisaks on projekti ning piiriülese KMH programmiga võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn).