Tallinna Männiku elanikud protestivad puude raiumise vastu


BNS 03.09.2007

Sadakond Tallinnas Männi tee ääres elavat inimest saatsid linnavalitsusele avaliku kirja, milles avaldasid protesti kavatsuse vastu raiuda tee laiendamiseks maha suur hulk puid; oma seisukoha kaitseks korraldavad nad esmaspäeval protestiakstiooni.

Protestikirja kohaselt kavatsetakse teelaienduseks maha raiuda 144 puud, nendest 119 pärna ja 25 puuviljapuud ning viia maantee elumajadele lähemale.

Elanikud lisasid, et Tallinna haljastuse arengukava järgi vajab Männiku tee äärne tänavahaljastus täiendamist, mitte maharaiumist.

Protestijad nentisid, et puude maharaiumisega tõuseb nii transpordimüra tase kui ka Männiku tee äärse keskkonna saastatus.

Nende hinnangul tahetakse muuta ilus, roheline teelõik suureks haljastamata magistraaliks.

Allkirja andnud pöördusid linnavalitsuse poole palvega säilitada teeäärsed puud või taastada pärast ümberehitust allee samas mahus vähemalt ühel pool tänavat.

Esmaspäeva õhtuks on puude kaitseks Männiku teel kavandatud aktsioon.

1,6-kilomeetrine Männiku tee lõik Vabaduse puiestee ja Valdeku tänava vahel on esimene etapp kogu Männiku tee uuendamisel. Pärast remonti muudetakse praegu peamiselt 1+1 sõidurajaga tee mõlemas suunas kaherajaliseks.

Teelõigu uuendamine kestab oktoobri lõpuni ning nõuab 78,7 miljonit krooni.

Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš on Postimehele öelnud, et mahavõetavatest puudest on küll kahju, kuid linn peab tegema valiku.

"Kui seal on kitsama tee tõttu sageli ummikud, on õhureostus ju palju suurem kui juhul, mil tee on laiem ja suudab rohkem autosid läbi lasta," lisas abilinnapea.

Nii Boroditš kui ka keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits lubasid, et tee-ehitajad ei kavatse siiski kõiki Männiku tee puid lihtsalt maha saagida, osa neist istutatakse ümber.