Ülemiste ja Lasnamäe alajaamade vahele paigaldab maakaabli AS Elektriteenused


Pressiteade 31.08.2007

Täna, 31. augustil allkirjastasid OÜ Põhivõrk ja AS Elektriteenused lepingu Ülemiste ja Lasnamäe alajaamade vahelise 110 kilovoldise maakaabli ostuks ning paigaldamiseks.

Ehitatav uus kõrgepinge kaabelliin tõstab elektrivõrgu töökindlust luues täiendava sideme Ida ja Lääne Tallinna vahele. Samuti on kaabelliin oluline elektrivõrgu töörežiimi parandamiseks tagades Ülemiste alajaamale tulevikus sõltumatu kahepoolse toite. Hetkel saab alajaam toite ühe kaheahelalise õhuliini kaudu.

"Projekti teeb keeruliseks see, et suur osa kaablist tuleb paigaldada kinnisel meetodil" selgitas tööde erilisust OÜ Põhivõrk projektijuht Reigo Haug. Kaabli kogupikkus on 3,1 km, millest puurimise teel paigaldatakse olemasolevate teede, tänavate ja muude rajatiste alla ligi 2,5 km liini.

Hankele laekus kokku kolm pakkumist, soodsaim neist oli AS Elektriteenused pakkumine summas ligi 40 miljonit krooni. Maakaabli paigaldustööd peavad olema lõpetatud 2008. aasta lõpuks.