Viljandi volikogu kinnitas bussijaama kinnistu müügi


BNS 31.08.2007

Viljandi volikogu kinnitas enam kui tunni aja pikkuse arutelu ja teravate vaidluste tulemusena otsuse müüa bussijaama kinnistu AS-ile Viljandi Centrum, teatas maakonnaleht Sakala.

Kinnistu müüakse aktsiaseltsile Viljandi Centrum, kes sai maa hoonestusõiguse lepingu alusel kasutamiseks 2001. aastal ning rajas sinna bussijaama. Kesklinna äritsoonis asuva 9209 ruutmeetri suuruse kinnistu eest peab firma linnale maksma ligi 1,6 miljonit krooni. Summa kujunes maa maksustamise hinna alusel.

Kinnistu müümise esialgsesse eelnõusse tehti mitu parandust, näiteks suurendati leppetrahvi hinda ja seoti see maa maksustamise hinnaga. Tänaste hindade juures oleks leppetrahvi suurus seitse miljonit krooni.

Samuti seatakse kinnistule teeservituut, et linnas saaks liigelda Uue ja Ilmarise tänava vahel, ning pandi kohustus tagada bussijaama esisel platsil parkimiskohad.

Müümise vastu oli valimisliit Kodune Viljandi, kelle fraktsiooni esimees Mart Salumäe nimetas tehingut volikogu ees esinedes korruptiivseks.

Samuti lubas valimisliit kaaluda mõtet saata otsus maavanemale, kelle kohustuste hulka kuulub omavalitsuste otsustele järelevalve tegemine.

Aktsiaseltsi Viljandi Centrum omanike ringi kuuluvad pikka aega kohalikus poliitilises elus kaasa löönud reformierakondlased Tauno Tuula ja Tiit Maisa. Reformierakond on Viljandi võimuliidu juhtpartei.

Tuula on ka praegu linnavalitsuse liige.

Kodune Viljandi võitles kinnistu müümise vastu, sest leidis, et hoonestusõiguse leping pole lõplikult täidetud. Koalitsioon ning ettevõtte esindajad olid vastupidisel seisukohal.