Eksperdid pakuvad Jõhvi viadukti asemele kaarsilda


BNS 30.08.2007

Jõhvi kesklinna uut liiklusskeemi välja töötavad asjatundjad leiavad, et kõige tulusam ja kenam oleks laguneva viadukti asemele ehitada kaarega sild, kirjutab maakonaleht Põhjarannik.

Kuigi lõplikku seisukohta veel pole, esitasid AS-i Teede Tehnokeskus eksperdid oma arvamuse, milles nad kaldusid kõrvale lükkama nii tunneli kui lihttalasilla. "On huvitavam teha sillale kõrgusse ulatuv osa, et tekiks mingi maamärk. Kaarsild oleks ilus ning lisaks Jõhvi linnale atraktiivsust," sõnas Teede Tehnokeskuse projektijuht Rein Kaseleht.

Uut liiklusskeemi välja töötanud eksperdid kalduvad pooldama liiklusskeemi, mille puhul rajatakse uue silla mahasõidult läbimurre Puru teele, luues nii uue tuiksoone Jõhvi ja Ahtme vahele.

Uus skeem näeb ka ette Keskväljaku parkla ning sellega külgneva Rakvere tänava osa muutmist jalakäijate tsooniks.

Kuna prognoosid näitavad tulevikus hüppelist liikluse kasvu Jõhvi kesklinnas, siis otsustati koostöös Saksa ekspertidega valminud liiklussõlme lahendustest välja visata liikluse reguleerimine ringteede abil ning asendada need fooridega.

Ekspertide arvamuse kohaselt kasvab Jõhvi sillal aastaks 2030 liikluse intensiivsus 45.000 sõidukini ööpäevas, samas kui praegu on see number 20.000.

Jõhvi vallavanema Tauno Võhmari sõnul tuleks linnaruumi huvides rajada siiski tunnel või kanal, kuna sild kipub kesklinna kui tervikut lõhkuma.

Kaarsilla ehitusmaksumus oleks praeguste arvestuste kohaselt veidi üle 170 miljoni krooni, tunneli ehitus maksaks ligi 220 miljonit.