Naissaare sadam on sildumiseks ohtlik


Äripäev 30.08.2007

Viimsi vallavalitsus kavandab Naissaare sadamakai rekonstrueerimist, kuna see on valdavas osas sildumiseks liiga ohtlik.

Vallavalitsus taotleb praegu keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba, teatas ministeerium Ametlike Teadaannete vahendusel. „Hetkel on Naissaare sadama kailiin suures osas sildumiseks liiga ohtlik, samuti on setete liikumise tõttu muutunud ohtlikuks sadamasse sissesõit,“ seisab teates.

Kai renoveerimiseks ning akvatooriumi puhastustöödeks on analüüsitud viit võimalikku lahendust.

Ühel juhul oleks sadama hinnanguline süvendusmaht 17 000 m3, ammutatav pinnas ladustatakse sadamast põhja poole jääval rannikul. Ülejäänud neljal puhul süvendatakse sadama sissesõit 5 meetrini ning ala muuli tipust põhja poole 7 meetrini. Sel puhul on süvendusmaht kuni 50 000 m3. Ammutatav pinnas ladustatakse erinevatesse paikadesse.