Pärnus valmib 20 miljoni eest uus alajaam


Pressiteade 30.08.2007

Jaotusvõrk investeerib Pärnus uue alajaama ehitusse ligi 20 miljonit.

Jaotusvõrk rajab Pärnusse Ülejõe piirkonda selle aasta juunis põlema süttinud alajaama asemele uue, mille ehitus peab valmima selle aasta detsembris. Alajaama seadmete hanke võitis AS Siemens ning ehitustöösid hakkab teostama Eesti Energia tütarfirma AS Elektriteenused. Ehituse ja seadmete hinnaks kujuneb üle 20 miljoni krooni.

Lisaks Jaotusvõrgu alajaamale said põlengu käigus kahjustada ka Põhivõrgu seadmed. Kahju suurus oli ligi 15 miljonit krooni. Põhivõrgu seadmete taastamise hange veel käib ning selle võitja ja täpne maksumus selgub lähiajal.

Praegu varustab Pärnus Ülejõel Rääma piirkonda õnnetuse ajal telki rajatud välialajaam, mis ehitati ja seadistati ööpäeva jooksul peale põlengut. Elektrivarustuse kiireks taastamiseks kulutas Jaotusvõrk ligi 5 miljonit krooni.

Põlengust tingitud elektrikatkestuse ajal rajati ligi kilomeetri pikkune maakaabelliin Pärnu haiglale, mis võimaldas haigla elektrivarustuse taastada teise alajaama kaudu. Sel sügisel rajatakse piirkonna parema elektrivarustuse tagamiseks veel mitu uut kaabelliini.

Õnnetust uurinud spetsialistide komisjoni järeldusena põhjustas põlengu lühisele mitte reageerinud kaitseautomaatika, kuna seda toitva akusüsteemi mahtuvus oli vähenenud, mis takistas süsteemi nõuetekohast töölerakendumist.

Pärnu Ülejõe Rääma piirkonda elektriga varustav Metsakombinaadi alajaam süttis põlema 4. juunil kell 9.47, mille tagajärjel jäi elektrita ligi 1400 majapidamist ja ettevõtet. Tulekahju kustutati päästeteenistuse poolt kell 10.45. Enamus piirkonna kliente sai elektri tagasi enne kella kahte päeval. Osade klientide elektrivarustuse taastamine jäi aga järgmisesse päeva.