Tallinna parklakonkursil tegi parima pakkumise OÜ Albamill


BNS 28.08.2007

Tallinna vanalinna ääres asuvale Väike Rannavärav 6 kinnistule hooenstusõiguse seadmise enampakkumisel maa-aluse parkla rajamiseks tegi parima pakkumise 13,65 miljoni krooniga OÜ Albamill.

Linnavalitsuse korraldatud konkursile laekunud kahest pakkumisest madalama tegi OÜ Casuarina, pakkudes hoonestusõiguse tasuks seitse miljonit krooni.

Tallinna linnavalitsuse esindaja ütles BNS-ile, et juhul kui kümne tööpäeva jooksul konkursi tulemuste vastu proteste ei esitada, vormistatakse 12. septembril pakkumise võitjaks kõrgema pakkumise teinud OÜ Albamill.

Hoonestusõiguse seadmise alghind oli 3,6 miljonit krooni, mis võrdub hoonestusõiguse kolmekordse aastatasuga. Hoonestusõiguse aastatasu on 1,2 miljonit krooni.

Kinnistule seatakse hoonestusõigus 50 aastaks. Väike Rannavärav 6 ärimaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 6348 ruutmeetrit.

"Hoonestaja peab rajama alale parkla, mille maa-alusel korrusel on 100 ja maa peal 75 parkimiskohta," ütles abilinnapea Eha Võrk juunis. "Parkla peab olema kasutusvalmis pooleteist aastaga, arvates hoonestusõiguse tekkimise päevast."

Maapealse parkla ehitus peab olema teostatud ümbritsevast maapinnast 1,0-1,5 meetrit madalamale ja seda ei tohi piirata aia ega tugimüüridega.

Praegu kasutab kinnistul olevat ajutist autoparklat linnavara üürilepingu alusel AS Merkat. Leping on sõlmitud tähtajatult ja üürileandjal on õigus leping ühekuulise etteteatamisajaga üles öelda.

OÜ Albamill omanik on OÜ Ehitus Service juhatusse ja Smarten Logistics AS-i omanikeringi kuuluv Martin Petjärv.