Mustamäele kavandatakse uuselamurajooni


Pressiteade 28.08.2007

Tallinna linnavalitsus arutab homsel istungil Mustamäe linnaossa Kadaka asumisse 14- ja 12-korruselisi korterelamuid kavandava detailplaneeringu algatamist.

8,9 ha suurusele planeeringualale on plaanis seitsme 14- ja kolme 12-korruselise korterelamu, kolme viiekorruselise parkimismaja ning lasteaia ehitus.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul pööratakse planeeringus tähelepanu puhke- ja rohealadele. "Hoonestuse keskele kavandatakse avaliku kasutusega park. Hooviala ühendatakse rohevööndiga, mida läbivad kergliiklusteed. Tänava äär kujundatakse puiesteena. Autode parkimine toimub Järveotsa tee äärde kavandatud parkimismajades," kirjeldas Aas planeeringus kavandatud inimsõbralikku elukeskkonda.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles ning detailplaneeringu eskiislahenduse koostas K-Projekt AS.