Valmib Mustakivi tee pikenduse planeering


Pressiteade 28.08.2007

Tallinna linnavalitsus võtab homsel istungil vastu detailplaneeringu, mis loob võimaluse pikendada Mustakivi tee Narva maanteest Kose teeni nagu näeb ette tallinna üldplaneering.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul määratakse detailplaneeringuga Mustakivi tee pikenduse väljaehitamiseks vajalike maaüksuste piirid ning nähakse ette kergliiklussilla rajamine üle Mustakivi tee ja Narva maantee ristmiku.

Detailplaneeringu lahendus arvestab foorijuhtimise juurutamist kavandatava kaherealise tee ristumisel Kose tee ja Narva maanteega. Foorijuhtimisega ristmikele ning bussipeatustesse tulevad teelaiendid.

Lasnamäe ja Pirita linnaosas asuvale 7,4 ha suurusele alale koostas planeeringu aktsiaselts ETP Grupp. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Tallinna Kommunaalamet.

Peale vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Lasnamäe ja Pirita linnaosa valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.