Algas Eesti Riia saatkonna arhitektuurse lahenduse konkurss


BNS 27.08.2007

Välisministeerium on käivitanud ideekonkursi Riiga ehitatava uue Eesti suursaatkonna hoone arhitektuurse lahenduse saamiseks.

Koos hoonestuse eskiisi ideelahendusega tahab ministeerium saada võistlusala planeeringu ideelahenduse, mis lisaks kavandatava saatkonnahoone asukohale määraks ära parkimise, haljastuse ja heakorra üldpõhimõtted.

Kavandatud hoonestus peab olema kaasaegne ning energia- ja keskkonnasäästlik, selgub konkursi tingimustest. Ehituseks plaanitavad materjalid peavad olema kauakestvad, inim- ja keskkonnasõbralikud.

Eesti uus saatkonnahoone kerkib Riiga Ziemelu rajooni aadressile Viduse 2. Kinnistu suurus on 1108 ruutmeetrit.

Võistlustöid saab esitada 16. novembrini. Konkursi auhinnafond on kokku 825.000 krooni, sellest esikoha auhind on 300.000 krooni.

Žürii esimees on välisminister Urmas Paet.

Konkurssi aitab välisministeeriumil läbi viia AS Telora-E.