Emajõe veeprojektide hind ületab mitmekordselt planeeritu


BNS 23.08.2007

Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojektide hankele laekunud pakkumised ületavad planeeritud maksumust 3,34 korda, kogu projekti maksumuseks võib kujuneda enam kui 1,77 miljardit krooni.

Riigihanke korraldaja AS-i Emajõe Veevärk teate kohaselt oli juba enne pakkumise väljakuulutamist selge, et planeeritud tööde maksumus hakkab ületama mitmekordselt esialgu projektide täideviimiseks kavandatud 516,6 miljonit krooni.

Investeeringuks kavandati raha Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ning 22 omavalitsuse ja Eesti riigi eelarvest. Ühtekuuluvusfondist plaaniti raha saada 439,1 miljonit krooni ning see summa ettevõtte teatel ei muutu.

AS-i Emajõe Veevärk korraldatud riigihankele esitasid pakkumised konsortsium WTE Wassertechnick GmbH ja WTE Betriebsgesellschaft mbH, AS Merko Ehitus, AS Skanska EMV, konsortsium AS Koger & Partnerid ja OÜ Arco Ehitus ning konsortsium AS Aspi ja AS Water Ser poolt.

Riigihange oli jaotatud viieks osaks. Kõik pakkumised vastasid nõuetele. Pakkumiste kvalifitseerimine toimub 90 päeva jooksul.