Büroopindu lisandub eelmisest aastast kaks korda enam


Äripäev 21.08.2007

Uusehitiste maht kontoripindade turul on viimasel ajal olulisel määral suurenenud.

Kahe aasta taguse olukorraga võrreldes on valmimas enam kui kaks korda rohkem büroopinda. Sellele vaatamata ületab nõudlus kvaliteetsete pindade osas pakkumist. Kuna kesklinna piirkonnas on maaressurss ammendumas ning atraktiivseid arenduskrunte jääb järjest vähemaks, siis liigub nõudlus kesklinnast väljapoole.

Kesklinna uute hoonete A+ kvaliteediga büroopindade üürihinnad on võrreldes äärelinna ärihoonetega märksa kõrgemad, parkimine on tundlikum ja kallis ning ligipääsud kehvemad. Seetõttu otsivad paljud ettevõtted endale uut bürood pigem äärelinnas. Seda enam, et seal on võimalik üürida täpselt sama kvaliteediga bürood kui kesklinnas.

Mõisted A+ ja A kvaliteet, mis büroopindade puhul kvaliteedi ja vastava hinnaklassi määravad, on üha enam sarnastumas ning võib öelda, et praegusel turul on A+ kvaliteediga pindade eeliseks jäänud veel ainult asukoht kesklinnas, n-ö city-tsoonis. Levinud ning täiesti aktsepteeritav on juba ka seisukoht, et kõiki tehnilistele ja visuaalsetele nõuetele vastavaid uusi ning rajatavaid hooneid, olenemata sellest, millises linnaosas nad asuvad, võib pidada A+ kvaliteedile vastavaks.

Üldjuhul on äärelinna ehitatavates büroomajades olemas kõik sellised süsteemid, mida neli-viis aastat tagasi peeti kesklinna ärihoonete puhul luksuseks - jahutus, kõrgendatud valvesüsteemid, turvaline parkimine, kvaliteetsed liftid, funktsionaalsed ruumilahendused, nõupidamisruumid jms.

Kuna tänapäeval pakuvad pea kõik ehitatavad hooned ühesuguseid tingimusi ja sarnast kvaliteeti, siis muudab see arendaja olukorra üürniku leidmiseks mõneti raskemaks.

Üürnikul on senisest palju enam võrdseid valikuid ning üürilepingu sõlmimiseks tuleb arendajal enam vaeva näha muude lisaväärtuste loomisega, nagu näiteks aknakatted, kööginurga mööbel, ruumide välja- ehitus vastavalt kliendi soovidele ning üürileandja vastutulelikkus lepingutingimuste osas.

Lepingute sõlmimine võtab senisest pikemalt aega. Paari aasta taguse olukorraga võrreldes on mõneti raskem saada üürnikult kiireid kokkuleppeid, üürnikud on valivamad ning püüavad tingida ka emotsionaalsete lisaväärtuste osas, nagu võimalikult mugav parkimiskoht, parem vaade, terrassid jms.

Ärikinnisvara arendustegevuse suundumine kesklinnast välja on muudab oluliselt linna äärealade infrastruktuuri. Varem rohkem kortermajade piirkonnaks olnud Tammsaare tee ja ka näiteks Paldiski mnt lähedusse ehitatakse pikemas perspektiivis suuremahulisi büroohooneid.

Äärelinna piirkondade peamisteks plussideks on piisav maaressurss, selgemad planeeringutingimused ning praegu veel ka madalamad arenduskulud.

Kindlasti püsib nõudlus kesklinna büroodele, mis jäävad keskset asukohta väärtustavate ja kõrgemat üüritaset aktsepteerivate ettevõtete piirkonnaks ning esinduskontorite asukohaks. Sellistele ettevõtetele on maine kujundamise ning äritegevuse eripära tõttu väga tähtis omada bürood just kesklinnas A+ kvaliteediga hoones.