Tallinn kehtestab tehnikaülikooli alale uue planeeringu


BNS 21.08.2007

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval kehtestada Tallinna Tehnikaülikoolile (TTÜ) kuuluva Ehitajate tee, Üliõpilaste tee, Raja tänava ja Akadeemia tee vahelise ala uue detailplaneeringu.

Uue planeeringuga muutub osaliselt kehtetuks 2002. aasta juunist kehtiv detailplaneering. Uue planeeringu kohaselt jagatakse 34,9 hektari suurune maa-ala 18 krundiks ja neljaks ajutiseks krundiks ning määratakse ehitus -õigus ühe viiekorruselise õppehoone, ühe kuuekorruselise raamatukogu ja ühe viiekorruselise korterelamu rajamiseks.

Senikehtiva planeeringuga võrreldes säilib TTÜ peahoone algne arhitektuurilahendus ning kavandatud staadioni rekonstrueerimine koos ehitusõigusega abiruumide rajamiseks.

Uue planeeringuga annab linn ehitusõiguse ka alal asuva õppehoone laiendamiseks - neljas korpus laiendatakse kolmekorruselise juurdeehitusega, esimene korpus ühekorruselise juurdeehitusega ning kolmas ja viies korpus ühe korruse pealeehitamisega.

Uue planeeringuga suurendab linn ka ülikooli parkimiskohtade arvu vana planeeringu 1623 kohalt 2219 kohani.

Detailplaneeringu autoriks on AS K-Projekt.