Keskkonnaminister ei allkirjastanud Steri kiirgustegevusluba


Pressiteade 21.08.2007

Täna, 21. augustil jättis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi AS Steri kiirgustegevusloa allkirjastamata, soovides kaalumiseks rohkem aega.

"Arvestades kohalike inimeste muret, soovin otsuse langetamisel arvestada ka kohtu seisukohtadega," selgitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Steriga seoses on Keskkonnaministeeriumil pooleli ka kaks kohtuasja. Ühelt poolt nõuavad Steri omanikud kohtu kaudu, et Keskkonnaministeeriumi toimingud kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemisel tunnistataks õigusvastaseks ja ministeerium annaks haldusakti, millega muudetakse ASile Steri välja antud kiirgustegevusluba nii, et ettevõte võiks alustada kiirgusallika kasutamist. Kohus peaks otsuse langetama 31. augustil.

Teisalt on Saue valla elanikud vaidlustanud selle, et keskkonnaminister kiitis heaks Sterile seoses kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemisega tehtud KMH aruande. Selle kaebuse osas peaks kohus otsuse tegema 14. septembril.

Ühtlasi on keskkonnaminister Jaanus Tamkivi pöördunud Harju maavanema Värner Lootsmanni poole palvega teostada järelvalvet Saue vallavalitsuse tegevuse üle AS Steri kõrgaktiivse kiirgusallikaga steriliseerimiskeskuse asukoha valikul ja ehitus -loa menetlemisel ning analüüsida selle vastavust õigusaktidele.