Männiku tee remont algab augusti lõpus


Äripäev 21.08.2007

Riigihankeameti vaidlustuskomisjon otsustas möödunud nädala lõpus jätta rahuldamata Männiku tee riigihankekonkursi vaidlustuse, konkursi võitis AS Teede REV-2, teatas Tallinna pressiteenistus.

"Pikalt veninud Männiku tee remontimise riigihange koos vaidlusprotsessiga on tänaseks lõppenud ning kõigi eelduste kohaselt alustatakse töödega juba augusti lõpus," sõnas abilinnapea Deniss Boroditš.

Teeremondiga laiendatakse tänav neljarajaliseks (2+2), rajatakse kergliiklusteed, renoveeritakse tänavavalgustus ja sademevete kanalisatsioon. Männiku tee rekonstrueerimise kogumaksumuseks kujuneb 78,7 miljonit krooni. Projekteerija on AS K-Projekt.

Vastavalt lepingutingimustele lõpetatakse ehitus -tööd 2007. aasta novembriks. Esmalt alustatakse töödega, mida on võimalik teostada tänava kohtsulgemiste käigus.