Eesti Energia kinnitas Ahtme koostootmisjaama rajamise kava


BNS 16.08.2007

Kohtla-Järve Soojuse (KJS) enamusomanik Eesti Energia kinnitas kava rajada Ahtmesse uus biokütuse baasil toimiv soojuse ja elektrienergia koostoomisjaam.

KJS-i nõukogu liikme ja firma endise juhi, praegu Iru Elektrijaama juhtiva Toomas Niinemäe sõnul on välisekspertide hinnangul kõige otstarbekam rajada biokütuste baasil töötav koostootmisjaam.

"Koostootmisjaama kasuks räägivad ka meie seadused, mis lubavad tõhusa koostootmisega toodetud elektrienergia eest maksta kõrgemat hinda," ütles KJS-i nõukogu esimees ja Eesti Energia juhatuse liige Margus Kaasik.

Temas sõnul on ka turbast toodetud soojusenergia megavatt-tonni hind konkurentsivõimeline.

2009. aastal tuleb praegu toimivas Ahtme soojuselektrijaamas lõpetada põlevkivi kasutamine kütteks, kuna see ei vasta keskkonnanormatiividele. Samas saaks uus jaam valmis kõige varem alles 2010. aastal.

KJS-i juhataja Jüri Mägi sõnul ehitataks vahepealseks ajaks vana jaama kaks katelt ümber põlevkiviõli küttele ja niimoodi tagatakse tarbijate soojaga varustatus. "Elektrit sel ajal tootma ei hakata, sest see oleks liialt kallis," lisas ta.

KJS kavandab koostootmisjaama, mille elektriline võimsus on 30 megavatti ja soojuslik võimsus 70 megavatti. Uue jaama rajamiseks on algatud detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Kohtla-Järve Soojuse juhid ja firma nõukogus olevad Eesti Energia juhid tutvustasid neljapäeval koostootmisjaama rajamise kava. Neljapäeva hommikul teatas aga KJS-i vähemusomanik VKG Energia, et KJS peaks loobuma elektrijaama rajamisest.

VKG Energia hinnangul piisab Kohtla-Järve soojuselektrijaama võimsusest nii Kohtla-Järve kui ka Jõhvi kütmiseks.

VKG Energia teatel on 2006. aastal keskkonnaeksperdid leidnud, et Jõhvi ja Ahtme soojusenergiaga varustamine läbi Kohtla-Järve soojuselektrijaama kaugküttetrassi on oluliselt väiksema keskkonnamõjuga kui Ahtmesse uue soojuselektrijaama ehitus või olemasoleva jaama renoveerimine.

AS Kohtla-Järve Soojus käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. Ettevõte varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valda.

Kohtla-Järve Soojuse enamusomanik on Eesti Energia, 40,8 protsenti kuulub ettevõttest OÜ-le VKG Energia.