VKG Energia soovitab Ahtme elektrijaama ehitamata jätta


BNS 16.08.2007

Kohtla-Järve Soojus AS-i vähemusaktsionär VKG Energia on seisukohal, et Kohtla-Järve Soojus peaks loobuma Ahtmesse uue soojuselektrijaama ehitamise plaanist.

VKG Energia hinnangul piisab Kohtla-Järve soojuselektrijaama võimsusest nii Kohtla-Järve kui ka Jõhvi kütmiseks, teatas ettevõte.

Kohtla-Järve Soojuse enamusaktsionär on Eesti Energia.

VKG Energia teatel on 2006. aastal keskkonnaeksperdid leidnud, et Jõhvi ja Ahtme soojusenergiaga varustamine läbi Kohtla-Järve soojuselektrijaama kaugküttetrassi on oluliselt väiksema keskkonnamõjuga kui Ahtmesse uue soojuselektrijaama ehitamine või olemasoleva jaama renoveerimine.

Jõhvi ja Ahtme soojusega varustamiseks on VKG Energia juulis tellinud kaugküttetrassi projekti osaühingult TLR Services ning palunud Kohtla-Järve linnavalitsusel algatada kaugküttetrassi keskkonnamõjude hindamise.

Kaugküttetrassi orienteeruv pikkus on olenevalt valitavast trajektoorist 13-15 kilomeetrit ning see peaks ära katma kogu Jõhvi ja Ahtme soojuskoormuse, mis on ligikaudu 300 gigavatt-tundi aastas.

Trassi projekteerimislepingu mahuks on 2,52 miljonit krooni ning selle valmimise tähtajaks on aastavahetus.

VKG Energia juhi Andres Veske sõnul oleks soojustrass keskkonna- ja hinnasõbralikum ning selle rajamine oleks kolm korda odavam kui Ahtme soojusjaama ehitus. Samas märkis Veske, et suure tõenäosusega ei saaks ka kaugküttetrass valmis enne 2009. aasta juulit, kui peab lõppema vana tuharäsasüsteemi kasutamine Ahtme soojuselektrijaamas.

Euroopa Liitu astumisega võttis Eesti endale kohustuse hiljemalt 2009. aasta juuliks seisatada praegune 1951. aastal käivitatud põlevkivikütust kasutav Ahtme soojuselektrijaam, mis ei vasta euroliidus kehtestatud keskkonnanormatiividele.

Kohtla-Järve Soojus on alustanud ettevalmistusi biokütusel põhineva uue Ahtme soojuselektrijaama ehitamiseks. Ettevõte tutvustab neljapäeval Sakal oma tulevikuplaane.