Eesti Raudtee jätkab peahoone müüki


Pressiteade 16.08.2007

Eesti Raudtee kuulutas välja Tallinna vanalinnas Pikk 36/ Olevimägi 5,7 peahoone müügipakkumise.

Eesti Raudtee kolib järgmisel aastal Toompuiesteel valmivasse uude büroohoonesse. Kaks varasemat katset müüa Pikal tänaval asuv aastatel 1926/27 ehitatud 6-korruselise hoone üldpinnaga 5143,1 m2 on nurjunud.

Eesti Raudtee ootab pakkumisi 5. septembrini. Laiema huvi äratamiseks on müügiteated avaldatud ka rahvusvahelises pressis. Täpsem teave on avaldatud Eesti Raudtee koduleheküljel http://www.evr.ee/

Müügi tingimused:
AS Eesti Raudtee kasutab võõrandataval kinnistul asuvas hoones asuvaid ruume kuni 31. juulini 2008. Vajadusel oleme nõus vabastama pärast müügilepingu asjaõigusliku osa sõlmimist meiepoolt mittekasutatavad ruumid hoone keldri- ja soklikorrusel. Võimalik on hoone kasutamise eest üüri maksmine.

Pärast pakkumiste avamist peetakse vajadusel täiendavad läbirääkimised, mis järel hiljemalt 14. septembriks 2007 valib AS Eesti Raudtee juhatus välja parima pakkuja.

Pakkumiste rahalisi vääringuid võrreldakse diskonteeritud rahavoo baasil.

Parim pakkuja on kohustatud 2 pangapäeva jooksul pärast vastavat, AS Eesti Raudtee poolset, teadet kinnitama oma ostusoovi kandes üle AS Eesti Raudtee arvelduskontole tagatisraha summas 2 (kaks) miljonit krooni. Tasutud tagatisraha tasaarvestatakse vastava osaga kinnistu müügilepingu järgi tasumisele kuuluvast ostuhinnast. Tagatisraha ei tagastata juhul, kui ostjast sõltuvatel asjaoludel jääb müügileping sõlmimata.

Hiljemalt 28. septembril 2007 sõlmitakse müügilepingu võlaõiguslik osa, kus juures tehingu teostamise hetkeks peab ostja kandma notari deposiiti või AS Eesti Raudtee arvelduskontole vähemalt 10 % pakkumise summast. Kogu ostuhind tuleb tasuda hiljemalt 20. detsembriks 2007, misjärel sõlmitakse müügilepingu asjaõiguslik osa.