Nõmmele hakatakse arengukava koostama


Pressiteade 14.08.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamise otsuse eelnõu.

Nõmme linnaosa arengukava koostamise eesmärgiks on täpsustada linna arengudokumentides seatud sihte ning luua alus linnaosa plaanipärasele arengule ja rahastamisele.

Nõmme linnaosa arengukava kehtestab Nõmme linnaosa arendamise strateegilised eesmärgid, lähtudes linnaosa sotsiaal-majanduslikust hetkeolukorrast, üldplaneeringust, arengusuundade prognoosist, linna ja linnaosa elanike avalikest huvidest, kehtestatud arengudokumentidest ning linna rahalistest võimalustest. Arengukava koostamise eest vastutab Nõmme Linnaosa Valitsus. Arengukava koostatakse ajavahemikuks 2008 -2012. Arengukava elluviimise edukuse kokkuvõtte tegemine ja arengukava täpsustamine toimub vähemalt iga kahe aasta järel.

Nõmme linnaosa arengukava koostamisest võtavad osa Nõmme linnaosa elanikud ning linnaosas tegutsevad juriidilised isikud, linnaosa halduskogu liikmed, linnaosavalitsuse ametnikud ning arengukava kooskõlastatakse vastavalt tegevusvaldkonnale linna ametiasutustega.