Elektriliini talumise eest makstakse maaomanikule hüvitist


BNS 13.08.2007

Ettevõtted peavad maksma rahalist hüvitist maaomanikele, kelle kinnistut läbivad elektriliinid, sidekaablid või muud avalikes huvides olevad tehnorajatised, kirjutab Eesti Päevaleht.

Märtsis jõustunud seadus annab maaomanikele võimaluse küsida kompensatsiooni, kuid omanik ise hüvitise suurust ei määra.

Kompensatsioonisumma arvutab välja süsteem kehtestatud valemite ja koefitsientide põhjal, kus võetakse arvesse ka, kui suures osas liin või toru segab inimesel oma maad kasutada.

Majandusministeeriumi ehitus - ja elamuosakonna juhataja Kati Kõrbe sõnul ei ole omanikule makstava hüvitise puhul tegemist suurte summadega, vaid orienteerivalt saab inimene tagasi maamaksu suuruse summa selle maaosa eest, kus rajatis paikneb.

Hüvitist on võimalik saada ka siis, kui rajatis ise krundil ei asugi, kuid sinna jääb kaitsevöönd ning näiteks liinialuse kaitsevööndi tõttu ei saa inimene metsa kasvatada ja jääb nii ilma võimalikust tulust.

Hüvitist olemasoleva tehnovõrgu või -rajatise talumise eest makstakse omanikele tagasiulatuvalt alates 2004. aasta 1. novembrist.