Algab Paldiski lainemurdja keskkonnamõjude hindamine


BNS 10.08.2007

Keskkonnaministeerium käivitas Paldiski lõunasadama uue lainemurdja ehituse keskkonnamõjude hindamise protsessi.

Lõunasadama omanik Tallinna Sadam taotleb lainemurdja ehitamiseks vee erikasutusluba.

Lainemurdja on plaanitud 325 meetri pikkusena. Selle ehituse käigus toimuvad umbes miljoni kuupmeetri mahus süvendustööd ja samas mahus sadamaala täitmine.

Laienemurdja ehitus võimaldab rajada Paldiski lõunsadamasse uue kai.

Tallinna Sadama avalike suhete juht Sven Ratassepp ütles BNS-ile, et ettevõte plaanib käivitada lainemurja ehituse otstarbekuse selgitamiseks tasuvusuuringu.

Paldiski lõunasadamas on ettevõttel plaanis veel teine suurem kaiehitusprojekt - peamiselt sõiduautosid vedavate ro-ro laevade vastuvõtuks uue kai ja seda teenindava sadamaala ehitus merre.

Selle projekti realiseerimiseks algab lähiajal detailplaneeringu koostamine, mille osaks on ka keskkonnamõjude hindamise protsess.