Pärnu linna piiril asuvasse Vingiküla tuleb 200 krunti


BNS 09.08.2007

Pärnu linna piiril Tallinna maanteel asuvasse Vingiküla tuleb detailplaneeringu kohaselt 200 elamukrunti ja mitmeid uusi tänavaid.

Pärnu linnavalitsus võttis Vingiküla 30 hektari suuruse ala detailplaneeringu vastu esmaspäeval, see läheb avalikustamisele. Planeeringualasse jäävad olemasolevad Lõo, Raua, Parmu, Kulla, Pronksi ja Terase tänavad ning Tallinna maantee, Ehitajate tee ja Tallinna maantee ristmik.

Põhja-lõuna suunas rajatakse Tallinna maanteega paraleelselt Tsingi, Kroomi ja Koobalti tänavad, ida-lääne suunas Koobalti, Räni ja Plii tänavad.

Detailplaneeringu andmete järgi paikneb alal praegu 84 olemasolevat kinnistut, planeeringuga kavandatakse alale 200 elamukrunti.

Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon ütles BNS-ile, et reformimata riigimaalt on kavandatud 52 väikeelamu sihtotstarbega kinnistut, 24 kinnistut liiklusmaa tarbeks, kaks tootmismaa tarbeks, üks ärimaa sihtotstarbega kinnistu ning kolm üldmaa kinnistut, millest kaks on pargid.

Planeeringu järgi kuuluvad lammutamisele 66 väiksemat kõrvalhoonet ja kuuri.

Ala piirneb ojaga, mille kaldale on jäetud neli meetrit kallasraja tarbeks.