Soome soovib osaleda uute energiaplokkide mõju hindamisel


BNS 09.08.2007

Keskkonnaministeerium on saanud Soome keskkonnaministeeriumilt teate, milles viimane avaldab soovi osaleda Narva Elektrijaamade uute energiaplokkide keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilises hindamises.

Soome keskkonnaministeeriumist tulnud kirjas seisis, et Soome peaks olema kaasatud hindamisse, kuna on võimalik, et uutest jaamadest põlevkivi põletamisel tekkivad heitgaasid võivad ulatuda Soomeni ja põhjustada õhusaastet, ütles BNS-ile keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu.

Soome keskkonnaministeerium on seisukohal, et mõju hindamise käigus tuleb muuhulgas ka hinnata kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete lahenduste mõju välisõhule.

Hajumisarvutuste tegemisel tuleb arvestada meteoroloogiliste tingimustega ning kasutada tuleb mudeleid, millega oleks võimalik prognoosida võimalikku saasteainete piiriülest kannet. Samuti tuleb käsitleda heitgaaside puhastamise tehnoloogiat ning selle alternatiivsete võimalustega seonduvat, vahendas pressiesindaja.

Narva Elektrijaamadel on kavas olemasolevate elektritootmisvõimsuste asendamine uute, efektiivsemate ja keskkonnasõbralikumate võimsustega. Vana vedelkütuste tehase juurde on kavandatud uue ja efektiivsema vedelkütuste tootmishoone ehitus, millega kaasajastatakse tootmisvõimsusi, parandatakse vedelkütuste kvaliteeti ja laiendatakse tootevalikut.

Narva Elektrijaamad loodavad keskkonnamõjude hindamise protsessi lõpetada selle aasta lõpuks.

Narva Elektrijaama kahe uue 300-megavatise võimsusega põlevkivi energiaploki rajamise investeeringute maht on ligi 800 miljonit eurot.

Elektrijaamade vanad energiaplokid tuleb nõuetele mittevastavuse tõttu sulgeda 2016. aastaks. Juhul, kui uusi energiaplokke ei ehitata või vanu ei renoveerita, väheneb elektritootmine, moodustades 2012. aastal ainult 60 protsenti praegusest sisemaisest elektritarbimisest. Praegusel tasemel elektritoodangu säilitamiseks on 2012. aastaks vajalik ehitada vähemalt kaks uut energiaplokki.