Muinsuskaitse ei nõustu Pärnu rannaala uusehitistega


BNS 08.08.2007

Muinsuskaitseamet jättis kooskõlastamata Pärnu Rannahotelli kõrvale planeeritud hotelli ja Esplanaadi 10 eskiisprojektid, kirjutab Pärnu Postimees.

Muinsuskaitseala põhimäärusega on keelatud Rannahotelli ja Side tänava vahele  Rannahotellist kõrgemate ja suuremate majade ehitus.

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg soovis Rannahotelli kõrvale püstitada kaht teineteise taha paigutatud neljakorruselist hoonet, mis võtaksid enda alla senisest kliimapaviljonist kaks korda suurema pindala.

Kahe lähestikku asuva hoone maht koos oleks ületanud Rannahotelli mahtu, kuid üks hoone eraldi mitte. Kui muinsuskaitseamet oleks mahte võrrelnud üksikute hoonete kaupa, võinuks kinnistule kas või kümme üksteisega ühendamata lähestikku asuvat hoonet paigutada.

Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon arutas 26. juunil Emil Urbeli arhitektuuribüroos koostatud Ranna puiestee 7 hotelliprojekti ja otsustas pakutud eskiislahendusega mitte nõustuda.

Pärnu linnapeale Mart Viisitammele 23. juulil saadetud kirjas teatas muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu, et sellele planeeringule tuleb koostada muinsuskaitse eritingimused ja need ametile kooskõlastamiseks esitada.

Ühtlasi tuletas Uustalu Viisitammele meelde, et muinsuskaitseala põhimäärus ei luba Rannahotelli ja Side tänava vahele püstitada Rannahotellist kõrgemaid ja suuremaid hooneid.

Esplanaadi 10 kinnistu ostnud OÜ Herder soovib endise parteimaja lammutada ja ehitada selle asemele kaksiktorni, mille vahel oleks kaks galeriid ja keskel õunapuuaed.

Kümnekorruselise hoone maa-alune korrus on mõeldud 86 auto parkimiseks, maa peal asuks üheksa korrust, milles oleks kuni 103 korterit ja koos linnagaleriiga 1959 ruutmeetrit äripinda.

Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon arutas Esplanaadi 10 eskiisprojekti 10. juuli koosolekul. Komisjon otsustas eskiisiga mitte nõustuda, sest kavandatav hoone ei vasta Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimõtetele.

Nimetuks jääda soovinud spetsialistide sõnul on linnalt 35 miljoni krooni eest Esplanaadi 10 kinnistu ostnud firma sattunud delikaatsesse olukorda.

Kui endine parteimaja maha lõhkuda, lubab muinsuskaitse selle asemele ehitada kuni kolmekorruselise hoone. Kui asuda maja renoveerima, laiendades seda detailplaneeringut koostamata kolmandiku võrra, on taas vaja muinsuskaitse eritingimusi.