Eesti Ehituse tütarettevõte ostis osaluse DSN Ehitusmasinates


Pressiteade 07.08.2007

AS Eesti Ehituse tütarettevõte ostis 66% osaühingu DSN Ehitusmasinad osadest.

AS Eesti Ehituse 100%-ise tütarettevõtte AS Aspi 52%-line tütarettevõte OÜ Kaurits ostis 66%-se enamusosaluse osaühingus DSN Ehitusmasinad. Tehingu maksumus on 10 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), mis makstakse välja osade kaupa 2007. aasta lõpuni.

Senine juhatuse liige ning osanik Ahti-Andik Paemurru jätkab tegevust ettevõtte juhatuses ning omab 34% ettevõtte osadest.