Linn tahab parandada perearstide ruumiprobleeme


Pressiteade 03.08.2007

Tallinna abilinnapea Merike Martinson tegi ringkäigu Lasnamäe kuues perearstikeskuses, tutvumaks nende töötingimuste ja suviste vastuvõttudega.

Ida-Tallinna Keskhaiglale kuuluva Mäekalda polikliiniku müügi järel jäid mitmed Lasnamäe linnaosa teenindavad perearstid oma tööruumidest ilma, nüüdseks on enamik neist ruumiprobleemi lahendanud. Mõned perearstid saavad renoveeritud vastuvõturuumid ITKH administratiivkorpusesse Ravi tänaval. “Nägin tööle pühendunud perearste, kelle suhtes patsientidel ei tohiks olulisi pretensioone olla ei vastuvõtuaegade ega ruumide suhtes,” ütles Martinson. “Linn tahab edaspidi toetada perearste eeskätt nende töötingimuste parandamisel.”

Tallinn kavatseb toetada uute perearstikeskuse rajamist Õismäele ja Nõmmele. Esialgse kava kohaselt tuleb Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistule hoone, kus hakkaksid tervisekeskuse kõrval tegutsema ka konverentsikeskus ja Haabersti Vaba Aja Keskus. Tervisekeskusesse on kavas koondada 20 perearsti tööruumid, samas hakkavad tegutsema ka Lääne-Tallinna Keskhaigla eriarstid ning toimuks taastusravi. Detailplaneering peab valmima tänavu, hoone ehitus 2009. aasta suveks.

Nõmmele on plaanis uus perearstikeskus ehitada aadressil Lõuna 50, hiljuti sai linn kinnistu riigilt enda omandisse. Linnavalitsuses on täpsustamisel võimalused sealse hooldushaigla laiendamiseks ning uue perearstikeskuse rajamiseks.

“Selge on, et perearstid vajavad linna abi ja seda kavatseme ka jätkata, küll vaatame üle, millele oleks seda kõige otstarbekam suunata,” ütles Merike Martinson. Tallinnas on praegu 256 perearsti. Tänavu said nad linnalt toetust kaheksa miljonit krooni. Abilinnapea kohtub Tallinna perearstide esindusega 11. septembril.