Võru veesüsteeme tahab uuendada üheksa firmat


BNS 02.08.2007

Võru linnale kuuluva AS-i Võru Vesi hankele veesüsteemide ulatuslikuks uuendamiseks ja ehitamiseks laekus tähtajaks üheksa pakkumist.

Veefirma projektijuht Urmas Raag ütles BNS-ile, et hankel osales kokku 12 firmat, pakkumise tegi aga üheksa ettevõtet.

"Pakkumised tehti projekti 12 erinevale osale. Eraldi osadele sõlmitakse vastava osa eduka pakkujaga lepingud," ütles Raag. Ta avaldas lootust, et hanke võitjad selguvad septembris.

Hanke raames on kavas rekonstureerida Kirumpää reoveepuhasti, kanalisatsiooni peapumpla ja Võrusoo veetöötlusjaam. Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja uuendamine on kavas ka Võru linnas Vilja, kesklinna, Kaare-Heina, Jaama-Roopa, Taara, Võrukivi ja Liitva piirkonnas ning Antslas.

Uusi veetorustikke on plaanis ehitada 22 kilomeetrit ja uusi kanalisatsioonitorustikke 28 kilomeetrit. Rekonstrueerimisele läheb vee- ja kanalisatsioonitorustikke vastavalt 11 ja 10 kilomeetri ulatuses.

Tööd peaksid plaanide kohaselt valmima 2009. aasta lõpul.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Hanke eelteate kohaselt oli tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta orienteeruvalt 155 miljonit krooni.