KIK-ile laekus 509 taotlust mahuga üle 648 miljonit krooni


BNS 30.07.2007

16. juulil lõppenud keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi tänavusse kolmandasse taotlusvooru esitati kokku 509 taotlust, kogumahuga 648 miljonit krooni.

Keskkonnaprogrammi juhi Heiko Põdersalu sõnul oli enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse programmi - 145 tükki. "Selle programmi raames jagatakse toetust projektidele, mis tõstavad inimeste keskkonnateadlikkust ja õpetavad käituma ja tarbima ümbritsevat keskkonnasõbralikult ning säästlikult", sõnas Põdersalu.

Enim taotlusi laekus kolmandas voorus KIK-ile Tartu maakonnast, 66 tükki. Tartu maakonnale järgnesid Harju, Ida-Viru ja Viljandi maakond vastavalt 44, 37 ja 34 avaldusega.

2007. aasta kolmanda taotlusvooru otsused teeb KIK-i nõukogu oktoobrikuus.

2008. aasta esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2007.

KIK-i keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

KIK-i ülesanne on kontrollida taotluste vastavust keskuse nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused keskkonnaministeeriumile sisuliseks hindamiseks.

Keskkonnaprogrammi rahastatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summadest.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tegeleb keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse suunamisega. Sihtasutus täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on võimalus KIK-ist taotleda keskkonnalaenu keskkonnaprojektide arendamiseks.