Heido Vitsur: Eestis ehitatakse ikka veel liiga vähe


Äripäev 28.07.2007

Majandusteadlane Heido Vitsur leiab, et kuna Eesti elamufond on selline nagu ta on, ei saa nõudlus elamuehitusele veel niipea alaneda - seda siis, kui kestab vähegi talutav majandusolukord.

Vitsuri sõnul tuleb Eestis keskmiselt iga 2,2 inimese kohta üks eluruum, mis on päris heas kooskõlas Euroopa keskmisega. "Paraku on meie eluruumide kvaliteet vilets: umbes kolmandik neist on vanemad kui 50 aastat ega ole läbi teinud noorendamiskuuri. See tähendab, et elamu- ehitus -buumi alguseks oli meil kogunenud ümmarguselt 200 000 eluruumi, mis vajasid kas asendamist või põhjalikku renoveerimist," kirjutas majandusteadlane Eesti Päevalehes.

"Kui nüüd võtta arvesse, et Eesti vajab ümmarguselt 600 000 eluruumi ning et eluruumi keskmiseks kestvuseks peetakse Euroopas 50-60 aastat, tuleb välja, et meil tulnuks ka siis, kui ei oleks tekkinud 200 000 eluruumi suurust võlga, aastas ehitada või täielikult renoveerida umbes 10 000 eluruumi. Sellise elamuehituse mahuni jõudsime me heal juhul alles möödunud aastal. Seega, arvestades objektiivset vajadust, ehitatakse Eestis ikka veel liiga vähe," rääkis Vitsur.