Muinsuskaitse palub Pärnu Lõuna 2a hoonet mitte müüki panna


BNS 28.07.2007

Muinsuskaitseameti ametlikule pöördumisele vaatamata ei kavatse Pärnu linnavalitsus ilmselt muuta oma seisukohta linna ühe arhitektuuripärli, Lõuna 2a hoone müümise osas, kirjutab Pärnu Postimees.

Hoone on linnavalitsuse 30. aprilli otsuse järgi kavas panna lähitulevikus alghinnaga seitse miljonit krooni enampakkumisele. Lõuna 2a maja, kus seni tegutses Maarjakodu, on projekteerinud Eesti tipparhitektid Olev Siinmaa ja Anton Soans ja see valmis 1937. aastal.

11. juulil saadeti muinsuskaitseametist Pärnu linnavalitsusele ametlik pöördumine, milles paluti kaaluda Lõuna 2a hoone müümise otstarbekust ning hoone linnakodanikele ja linna külalistele avamise võimalusi.

"Oleks määramatult kahju, kui üks 20. sajandi alguse Pärnu arhitektuurimälestistest jääks eraomanike valdusesse sattudes järjekordselt oma linnakodanikele suletuks. Nii on juhtunud Olev Siinmaa enda villaga Pärnus Rüütli 1a. Muinsuskaitseamet arvab, et Eesti kultuuri ja Pärnu linna jaoks väga olulistele arhitektuurimälestistele võiks olla igaühe vaba juurdepääs," seisab muinsuskaitseameti peadirektori Kalev Uustalu allkirja kandvas pöördumises.

Pärnu senine linnavara haldamise eest vastutav abilinnapea Jane Mets on enda sõnutsi kirjaga tutvunud ja teema on olnud ka linnavalitsuse liikmetega mitteametlikult kõne all. Tema sõnul on linnavalitsuse esialgne seisukoht, et linn sellist hoonet oma otstarbeks ei vaja ja linnaeelarves puuduvad vahendid hoone ülalpidamiseks.

"Küll aga on linnavalitsuse soov, et Lõuna 2a villal säiliks ühiskondlik funktsioon. Maja omandamise peale võiks mõelda mõni riigiasutus, miks mitte näiteks keskkonnaamet," lisas ta.

Muinsuskaitseameti endine Pärnumaa vaneminspektor ja praegune muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Tarvi Sits ütles, et tema teeks linnavalitsuse äraütleva vastuse puhul muinsuskaitseameti nõukogus ettepaneku kaaluda võimalusel hoone riigile ostmist.

Pärnu linnavalitsusel on aega muinsuskaitseameti kirjale ametlikult vastata 12. augustini.