Ökofestivalil saab ehitada põhumaja ning õppida loodusfotograafiat


Pressiteade 27.07.2007

Ökofestival annab sel aastal võimaluse osaleda seitsmel erineval kursusel, mis leiavad aset enne festivali põhipäeva.

«Eelmisel sügisel toimunud esimesel ökofestivalil sai selgeks, et paljude keskkonnasõbralike tegevuste tutvustamise jaoks, mis tookord töötubades toimusid, on hoopis rohkem aega vaja,» selgitas ökofestivali projektijuht Kai Laanemaa. Nii saab sel aastal põhjalikumalt tegeleda restaureerimistööde, savikrohvimise, põhumaja ehituse, savi voolimise, waldorfnuku ja looduslikest materjalidest Jaapani köites märkmiku valmistamise ning fotograafiaga.

Esimesena algab ja kestab kõige kauem restaureerimistööde koolitus. 6.-25. augustini õpitakse Mooste mõisas maakivimüüri ning laast- ja kivikatust taastama, samuti vanade puithoonete ja uste-akende restaureerimist.

Knut Klaisi näpunäidete abil valmib 22.-24. augustini Mammaste Lasteaed-Algkooli õuele põhumaja. Samal ajal toimuva waldorfnuku kursusel saavad huvilised valmistada endale armsa riidest nuku.

Fotokursus kestab kaks päeva, seal ajal jagab Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna õppejõud Malev Toom nii teoreetilisi teadmisi kui juhendab pildistamist Eesti Maanteemuuseumi, Postitee ja Tilleoru piirkonnas.

Savivoolimise kursusel saab Meelis Kriguli juhtnööride järgi käed saviseks teha ja voolida meelepäraseid esemeid. Kursus toimub Piusa Savikojas 22. augustil. Keskkonnasäästliku ja tervisliku savikrohvimise õpetuse annab Marko Kikas 23. augustil Ihamarus.

Vähe tuntud Jaapani köidet saab õppida 24. augustil Põlva Kunstikoolis. Tehnika sobib just taaskasutatavatest materjalidest märkmike ja raamatukeste valmistamiseks. Mujal maailmas kasutatakse üha enam materjale, mis muidu visatakse ära – pakendid, paberkotid, kommipaberid jne. Põlvas meisterdatakse aga Räpina Paberivabrikus ümbertöödeldud matejalidest.

«Et kursused suurema hulga huvilisteni jõuaksid, püüdsime nende hinnad võimalikult soodsatena hoida. Näiteks restaureerimistööde koolitus on tänu euroliidu toetusele täiesti tasuta. Ööbimist ja sööke sisaldav fotokursus maksab täiskasvanutele 300 ja alla 18-aastastele 250 krooni – seda toetab maanteemuuseum,» tutvustas Kai Laanemaa.

Kursustele registreerimine on alanud ning kestab olenevalt kursusest kuni augusti keskpaigani. Lisainfot leiab festivali kodulehelt http://ecofest.polvamaa.ee/