Algab Ahtme soojuselektrijaama keskonnamõjude hindamine


BNS 25.07.2007

Kohtla-Järve linnavolikogu otsustas algatada AS-i Kohtla-Järve Soojus taotlusel Ahtme linnaossa kavandatava soojuse ja elektri koostootmisjaama keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KMH).

Volikogu algatas hindamisprotsessi detailplaneeringule, mille eesmärgiks on biokütusel töötava ja soojuse koostootmisjaama ning õli- ja gaasiküttel töötava reservkatlamaja ehitus.

Biokütusel töötava põhijaama rajamise maksumuseks on firma varem hinnanud rohkem kui 800 miljonit krooni.

Euroopa Liitu astumisega võttis Eesti endale kohustuse hiljemalt 2009. aasta juuliks seisatada praegune 1951. aastal käivitatud põlevkivikütust kasutav Ahtme soojuselektrijaam, mis ei vasta euroliidus kehtestatud keskkonnanormatiividele.

Varem plaanis Kohtla-Järve Soojus kuulutada uue soojusjaama projekteerimis- ja ehitushanke välja tänavu aasta alguses ja valmima pidi see 2009. aasta oktoobriks.

AS Kohtla-Järve Soojus käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. Ettevõte varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valda.

Kohtla-Järve Soojuse enamusomanik on Eesti Energia, 40,8 protsenti kuulub ettevõttest OÜ-le VKG Energia.