Uute energiaplokkide mõjude teemal laekus viis ettepanekut


BNS 24.07.2007

AS-i Narva Elektrijaamad kavandatavate uute energiaplokkide ehitamise keskkonnamõjude hindamise programmi täiendamiseks laekus viis ettepanekut.

Narva Elektrijaamade juht Ilmar Petersen rääkis pärast teisipäeval toimunud keskkonnamõjude programmi avalikku arutelu BNS-ile, et nüüd analüüsib laekunud ettepanekuid keskkonnamõjude hinnangu koostaja AF-Estivo, kes otsustab, kas ettepanekuid hindamisel arvestada.

Aktiivselt tegid ettepanekuid hindamist ja arvestamist vajavate asjaolude kohta ministeeriumid, märkis Petersen.

Näiteks laekus sotsiaalministeeriumilt ettepanek uurida, kas uute plokkide ehitamise järel ei teki piirkonnas probleeme vee kättesaadavusega.

Keskkonnamõjude hindamise käigus analüüsib AF-Estivo pikka loetelu asjaolusid. Teemadeks on näiteks lõhnade küsimus ja heitgaasid.

Petersen ütles, et eesmärk on selle aasta lõpuks uute plokkide keskkonnamõjude hindamise protsess lõpetada, mis võimaldaks tuleva aasta alguses kinnitada detailplaneering. Planeeringut koostab Elpec AS.

Detailplaneeringu olemasolu ja võimalikud keskkonnanõuded on sisendideks uute plokkide ehitamise kohta lõpliku investeerimisotsuse tegemisel. Teisteks sisendideks on näiteks konsultatsioonide tulemused tehnoloogiatarnijatega ning hinnang turuolukorrale.

Narva Elektrijaamade emaettevõtte Eesti Energia juht Sandor Liive on varem öelnud, et uute plokkide ehitus võib alata tuleval aastal ning kahe uue ploki maksumuseks võib kujuneda 800 miljonit eurot. Kava kohaselt rajatakse kaks 300 megavatist plokki ja need võimaldaksid aastas säästa miljon tonni põlevkivi.

Elektrijaamad peavad ehitama uusi energiatootmisvõimsusi, kuna senised ei vasta tulevikus karmimaks muutuvatele keskkonnatingimustele.

Mõne aasta eest valmis elektrijaamades kaks uut energiaplokki, mis läksid maksma kokku ligi neli miljardit krooni.