Isolatsioonimaterjal Styrofoam

Saint-Gobain Ehitustooted Eesti AS

styrofoam-11.jpg
styrofoam-10.jpg

Styrofoam on Dow Chemical Company poolt ekstrudeeri-mismeetodil valmistatud vahtpolüstüreenist isolatsiooni-materjal. Tänu homogeensele ja kinniste kärgedega struktuurile talub ta hästi niiskust, olles samal ajal väga heaks isolaatoriks. Styrofoam on mädanemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. Isolatsiooniplaadid on kõrge survetugevusega ning kergesti töödeldavad. Styrofoam on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata HCFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Materjali kärje täitegaasiks on tavaline õhk.

Lahtise tule ja kõrge kuumuse puhul on toode põlev. Põlemisproduktide mürgilisus on võrreldav traditsiooniliste ehitusmaterjalide, nagu puit, põlemisproduktidega. Sõltuvalt kasutusotstarbest võivad toodetel olla erinevad mõõtmed. Plaatide laius on sõltuvalt serva kujust 570, 585 või 600 mm ja pikkus 1185, 2385 või 2400 mm.

Plaatide paksused on vahemikus 20 kuni 100 mm. Styrofoami plaate kasutatakse ehitiste kaitseks külmakergete eest, keldriseinte, soklite, keldripõrandate ja pööratud katuste soojustamisel, samuti teede, tänavate, raudteede külmakaitseks ning vee- ja kanalisatsioonitrasside soojustamiseks. Tooteid valmistatakse tihedusega 25 kuni 42 kg/m3.

Styrofoam on mittevananev isolatsioonimaterjal, millel on kõrge koormustaluvus. Lühiajaline survetugevus on 250 kuni 500 kN/m2 ja pikaajaline mitte alla 90 kN/m2. Maksimaalne kasutustemperatuur on 75° C.

Styrofoam on keskkonnasõbralik materjal, mille põlemisel eralduvad gaasid on mürgisuselt sarnased tavalise puidu põlemisjääkidele ning seetõttu võib töötlemisel tekkivaid jäätmeid kasutada kütteks keskküttekateldes.

styrofoam-1.jpg styrofoam-2.jpg styrofoam-3.jpg styrofoam-4.jpg styrofoam-9.jpg
styrofoam-5.jpg

FLOORMATE 250 SL-A

Survetugevus: lühiajaline - 250 kN/m2, pikaajaline - 90 kN/m2;
Elastsusmoodul: 8 MPa;
Normaalsele koormusele.

Kasutusala: pööratud katused, keldriseinad, põrandad otse pinnasel, väikemajade alused, keltsatõke.

styrofoam-6.jpg

SOLIMATE 300 BE-A
SOLIMATE 300 BS-A
FLOORMATE 300 SL-A

Survetugevus: lühiajaline - 300 kN/m2, pikaajaline - 140 kN/m2;
Elastsusmoodul: 12 MPa;
Keskmisele koormusele.

Kasutusala: pööratud katused, terrassparklad, plaatvundamendid, hoonete alused, keltsatõke. Kõigi Styrofoam plaatide soojusjuhtivustegur λ10=0,0325 W/mK, λn=0,037 või 0,041 W/mK

styrofoam-7.jpg

SOLIMATE 400 BS-A

Survetugevus: lühiajaline - 400 kN/m2, pikaajaline - 180 kN/m2;
Elastsusmoodul: 14 MPa;
Raskele koormusele.

Kasutusala: tööstusrajatised ja laohooned, laadimisestakaadid, rambid, tänavate ja teede keltsatõke.

styrofoam-8.jpg

FLOORMATE 500 SL-A

Survetugevus: lühiajaline - 500 kN/m2, pikaajaline - 225 kN/m2;
Elastsusmoodul: 20 MPa;
Eriti raskelt koormatud alustele.

SaintGobain_ehitustooted.jpg isotec-44.jpg isotec-45.jpg

Saint-Gobain Ehitustooted Eesti AS

Tornimäe 5, 10145 Tallinn
Tel. 605 7960, 605 7964
Faks 605 7961
e-post: myyk@isover.ee

Ringtee 58b, Tartu 51014
Tel. +372 730 0000
Fax +372 730 0001

e-post: myyk@isover.ee
www.isover.ee