Energiasäästmine iga päevaga aina olulisem

Oma Maja

Äripäev 02.07.2007
Andres Meresmaa
ASi Ensto Elekter turundusjuht

Palju inimesi valib elektritooteid mitte võimsuse, vaid eelkõige nende energiasäästlikkuse järgi. Pisut suurem väljaminek võrdub hilisema kokkuhoiuga.

Lihtsate, aga läbimõeldud lahenduste abil on võimalik elektriarvet tublisti vähendada, kusjuures loobuda ei tule ühestki harjumuspärasest kodumasinast, ilma milleta ei kujuta elu ettegi.

Energiasäästlik mõtteviis ei tohiks piirduda vaid kodumasinatega - seda saab hõlpsalt laiendada ka kütte- ja valgustisüsteemidele.

Ka vanas majas saab säästa

Selleks, et mõelda energiasäästlikkusele oma kodus, ei pea tingimata alustama uue kodu ehitamisega otsast peale. Palju on võimalik lihtsate vahenditega paremaks muuta ka olemasolevates eluruumides. Näiteks tavalise lüliti asendamine valgusregulaatori või liikumisanduriga aitab oluliselt vähendada energiakulusid

Märgatav osa kodus tarbitavast elektrienergiast kulub tihtipeale küttesüsteemile. Kuna paljudel juhtudel oleme suure osa ööpäevast kodust ära, oleks otstarbekas äraoleku ajal hoida toas tavapärasest madalamat temperatuuri. Sellist reguleerimist võimaldavad elektroonilise termostaadiga radiaatorid

Kuigi paljudele võib mõte elektriradiaatori kasutamisest tunduda kalli lõbuna, siis sellistes radiaatorites muundub elektrienergia ligi sada protsenti soojusenergiaks ja see kantakse otse edasi köetavasse ruumi - seega on kaod olematud. See asjaolu teeb elektriküttest ühe odavama kütteviisi, võttes arvesse nii kulutused süsteemi väljaehitamiseks kui ka iga-aastased hooldus- ja ekspluatatsioonikulud.

Ka põrandakütte puhul muundub tarbitav elektrienergia peaaegu täielikult soojusenergiaks. Põrandakütte energiasäästlikkus põhineb köetava pindala suuruses - kui soojendatakse suurt pinda (põrandat), tunnetab inimene põrandast eralduvat soojust paremini võrreldes olukorraga, kus köetakse ainult väikest pinda (näiteks radiaator).

Seetõttu võib põrandakütet kasutades hoida ruumi temperatuuri paari kraadi võrra madalamana kui muude küttemeetodite puhul, ilma et mingit vahet märgatakse. Sellisel vahel on selge mõju küttekulutustele, sest juba ühekraadine temperatuuri erinevus tähendab umbes viieprotsendilist kokkuhoidu aastases küttekulus.

Säästa salvestava põrandaküttega

Et veelgi energiat säästa, võiks valida salvestatava põrandakütte, mille puhul talletatakse soojus põrandasse, kasutades ära odavama tariifiga öist elektrienergiat. Päevasel ajal kiirgub soojus põrandast ruumi.

Kui lisaks öisele elektrienergiale kasutatakse täiendava küttena ka päevast elektrienergiat, on tegu osaliselt salvestava põrandaküttega. Salvestav süsteem sobib hästi nende põrandakattematerjalidega, mis on halvad soojusjuhid - näiteks parketi või laminaadiga.

Vastupidi salvestatavale põrandaküttele otsese põrandakütte puhul salvestamist ei toimu ning põrandamaterjal loovutab soojuse otse ruumi. See on sobiv kasutada näiteks betoon- ja kivipõrandate puhul ning peamiselt niisketes ruumides.

Kui põrandaküte on kasutusel erinevates ruumides, tasub igasse ruumi paigaldada põranda temperatuuri reguleeriv termostaat. Selliselt võib näiteks magamistoa põrandakütte võrreldes vannitoaga veidi madalamale temperatuurile sättida ning juba saavutamegi märgatava kokkuhoiu.

Liikumisandurid juhivad valgustust

Küttesüsteemi kõrval kulub märgatav osa kodus tarbitavast elektrienergiast tihtipeale ka valgustussüsteemidele, kuigi energiasäästlikke valgustuslahendusi kasutades on võimalik kulutusi valgustusenergiale vähendada isegi 60 protsendi võrra.

Võimalikud viisid kokku hoida on juhtida valgustuslahendusi regulaatorite ehk dimmerite või liikumisandurite abil. Andurid juhivad valgustust inimese kohaloleku järgi. Valgustus lülitatakse automaatselt sisse üksnes siis, kui liikumisanduri tööpiirkonnas on keegi kohal ning välja pärast seda, kui kedagi enam kohal pole.

Otsene energiasääst tuleneb sellest, et tuled ei jää põlema, kui ruumis kedagi ei viibi. Samas suureneb märgatavalt turvalisus ja elumugavus.

Kõrgem hind võimaldab hiljem säästa

Elektrienergia säästmisse tasub tõsiselt suhtuda. Paljud suured tootjad loovad tänapäeval seadmeid, mille elektritarbimine on võimalikult väike ja mille kasutamine aitab elektrienergiat võrreldes tavapäraste seadmetega kokku hoida.

Kuigi sellised tooted võivad esmapilgul kallimad tunduda, võib investeeringuid energiasäästu nimetada investeeringuteks nii tulevikku kui ka olevikku, sest seadmed tasuvad end kiirelt ära. Hoides kokku kulutusi elektrienergiale, saame endale lubada teisi mugavusi ja tõsta elukvaliteeti ning kodu väärtust.

Ideid energiasäästuks saab hiljuti Ensto välja antud brošüürist "Energiasäästlik kodu", mis on tasuta saadaval üle Eesti ehitus -materjalide kaupluste elektriosakondades.

Kommentaar

Elo Pärlioja
Elke Mööbli projektijuht

Sarnaselt kodukasutajaga tuleb energiasäästlikkuse vajalikkus teemaks ka mööblisalongis, kus on oluline toodete eksponeerimine ning töötasapinna valgustatus.

Mööblisalongi paljude valgustite juures on elektrienergia säästmise üks võimalusi valguslahenduse mitmekülgsus.

Näiteks kasutame töötasapinna valgustamisel dimmerlülitit, mis annab võimaluse reguleerida valgushulka vastavalt vajadusele ning seeläbi vähendada energiakulu.

Toodete eksponeerimisel kasutame valgusriiuleid, mis koosnevad pleksiklaasist ja luminofoorlampidest. Viimased on vastukaaluks kõrgele ostuhinnale pikaealised ning madala energiakuluga.

Samuti kasutame palju kohtvalgusteid, kuid tänu salongi suurele aknapinnale, mis päikesepaistelise ilmaga tagab piisaval hulgal päevavalgust, saame osa neist välja lülitada.

Lisaks valgustusele mõjutab salongi elektritarbimist ka küttesüsteem. Kasutame termostaadiga elektriradiaatoreid, mille temperatuuri on võimalik vastavalt vajadusele reguleerida.

Intensiivse päikese puhul saame radiaatoril termostaadi tavapärasest madalamale keerata ning seeläbi energiat säästa. Samuti hoiame külmaperioodil öösiti termostaati madalamal astmel kui päevasel ajal.

Esmapilgul ei pruugi säästetava energia hulk tunduda märkimisväärne, kuid pikema perioodi jooksul muutub efekt enam tuntavaks.

Regulaator pikendab ka valgusallika eluiga

  • Regulaatoreid ehk dimmereid kasutades töötavad valgustid sobivaks reguleeritud tasemel, tarbides seega tavapärasest vähem elektrienergiat. Lisaboonusena tuleb mängu asjaolu, et valgusallikad peavad niisugusel töörežiimil kauem vastu. Näiteks vähendades regulaatori abil valgusti võimsust ainult viis kuni kümme protsenti, pikeneb tavaliste hõõg- ja halogeenlampide eluiga kahekordseks.
  • Regulaatori omatarbeks kulub vaid üks protsent tema juhitava koormuse (valgusti) võimsusest. Valgusregulaatorite abil luuakse erinevatesse ruumidesse ja mitmesuguste olukordade jaoks just sobiv valgustase. Seega suurendavad need seadmed märgatavalt elumugavust.

Allikas: AS Ensto

Võimalused säästa elektrienergiat

  • salvestav põrandaküte
  • liikumisandurid ja nende baasil juhitavad valgustid
  • valgusregulaatorid
  • hämaralülitid
  • termostaadid

Kõige alus on aga läbimõeldud ja õigesti kavandatud elektrisüsteem. Parima lõpptulemuse saavutamiseks tasub alati küsida nõu elektriala asjatundjatelt ning kaupluste elektriosakondade müüjatelt.