Tehnopargis pinna rentimine aitab riske vähendada


Äripäev 23.07.2007

Uudse lahendusena kogub Eestis hoogu tehnoparkides juba valmis hoone rentimine, mis võimaldab väiksema ressursikulu ning riskiga endale sobiv hoone soetada.

Suurfirmad rajavad oma tootmis- ja laokompleksid logistiliselt ja maa hinnalt enim sobivatesse asukohtadesse. Ruumide vajaduse tingib nii ettevõtete loomulik areng ja tulevikuambitsioonid kui ka vajadus optimeerida logistikale tehtavaid kulutusi. Seni on tehnopargi arendaja ostnud sobiva maatüki, rajanud infrastruktuuri ning müünud krundid firmadele, kes ehitasid krundile ise oma vajadustele sobiva hoone. Nüüdseks on ainult kruntide müügil põhinev arendusmudel muutumas: esimesena alustas rendihoonete pakkumisega Rae vallas asuv Jüri Tehnopark, kelle eeskujul võimaldab sarnast lahendust järjest rohkem arendajaid. Rendimudeli on üle võtnud ka rajatav Ameerikanurga Äripark, lähikonnas pakuvad sarnaseid lahendusi nii Tänassilma kui ka Kroosi tehnopargid. Sisuliselt tähendab see seda, et arendaja ehitab ise multifunktsionaalse hoone valmis ja rendib selle soovijale.

Tehnopargi kombineeritud rajamismudel, mis sisaldab nii ostmise kui ka rentimise võimalust, annab tarbepinda muretsevale firmale võimaluse hoiduda suurest kapitalimahutusest ning sellega vähendada majanduslikku koormust ja riske.

Pakutav teenus võimaldab saada sobiva hoone oma käsutusse ka neil firmadel, kel hoone ehitamiseks ja maa ostmiseks vastavat ressurssi, tahtmist või vajadust pole. Lisaks on hoone planeerimise ja ehitus -töödega kokku hoitud ajakulu märkimisväärne ning võimaldab kiiremini ja mugavamalt endale tootmispind hankida.