Risustunud Kadrina paisjärve ootavad korrastustööd


BNS 20.07.2007

Pärast Kadrina vallas asuva paisjärve korrastustööde keskkonnamõjude hindamist alustatakse nendega esimesel võimalusel, et parandada järve olukorda ja rajada sinna ka puhkeala, kirjutab Virumaa Teataja.

Enne ehitus -loa andmist peab vald keskkonnateenistusest saama korrastamistööde keskkonnamõjude hindamise aruande kinnituse ja vee-erikasutusloa. Juba eelmisel aastal eraldas keskkonnainvesteeringute keskus kalatrepi ja paisregulaatori tarvis kokku üle kahe miljoni krooni.

Loodushoiuühingu Lutra eksperdi Nikolai Laanetu sõnul on järve üldine seisund kehv ning mida saastunum on vesi, seda kahjulikum on see sotsiaalmajanduslikult ja ohtlikum kohalike inimeste tervisele. Tema hinnangul ei ole paisjärve mõttekas muutmatul kujul säilitada.

Paisjärve hakati rajama 1990. aastate alguses. Pooleli jäänud tööde tõttu on suhteliselt madalaveelises piirkonnas suur osa järvest risustunud. Praeguste plaanide kohaselt saab alevik lisaks korrastatud paisjärvele ka puhkeala koos kallasrajaga.

AS-i Maa ja Vesi projekteerimistööde juhi Kalev Raadla sõnul on tegu kaheosalise projektiga: kõigepealt rekonstrueeritakse pais ja ehitatakse kalatrepp ning seejärel algab järve saneerimine.

Korrastustööde käigus lastakse alla vesi ja veetakse ära setted. Veele paremate vooluteede loomisel tõstetakse ümber umbes 80 000 kuupmeetrit pinnast, mille käigus hävib osa kaladest. Laanetu sõnul ei säiliks paisjärve kalavarud järve praegusel kujul seista lastes niikuinii, ja elustik on hiljem taastatav.