Algavad Väikese linnuse ehk Haapsalu piiskopilinnuse kapiitlihoone arendamise ettevalmistustööd


Pressiteade 19.07.2007

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada Sihtasustuse Haapsalu Piiskopilinnus taotlust "Haapsalu Piiskopilinnuse arendamine" 325 550 krooniga, millele lisandub sihtasutuse omafinantseering 57 450 kr.

Arendusprojekti kogumaksumus on 383 000 kr. "Projekti raames koostatakse 2007. a teisel poolel Väikese linnuse ehk kapiitlihoone muinsuskaitselised eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon ning 2008. a. algul töötatakse välja piiskopilinnuse pikaajaline arengukava," ütles SA Haapsalu Piiskopilinnuse juhataja Ülla Paras.

Kirjeldatud tööd on hädavajalikud eeltööd, et saaks järgmise sammuna asuda koostama Väikese linnuse korda tegemiseks vajalikku ehitus -projekti.