Vald tahab Alatskivi lossi hooned konkursiga üürile anda


BNS 18.07.2007

Alatskivi vallavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi Alatskivi lossi kinnistul asuvate hoonete rendile andmiseks.

15-25 aastaks antakse rendile lossi osaliselt renoveeritud läänetiib ja kelder ning 25 aastaks endine juustukelder, kolmest hoonest koosnev endiste tõllakuuride ja sõiduhobuste tallide kompleks ning endiste lautade kompleks.

Hoonete kogupindala on 4492,6 ruutmeetrit, selgub konkursikuulutusest.

Pakkumisi saab teha nii hoonetele eraldi kui ka kogu kompleksile, kuid eelistatud on viimane variant. Pakkumisi ootab vallavalitsus 14. septembrini.

Konkursitingimuste kohaselt peaks rentnik hooneid kasutama turismi eesmärgil, toitlustus- ja majutusteenuse osutamiseks ning konverentside, kontsertide ja muude kultuuriürituste korraldamiseks.

Rentnik kohustub viima lossi läänetiiva ja keldri renoveerimise lõpule oma vahenditega kahe aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest, ülejäänud hoonete renoveerimiseks vald tähtaega ei sea.

Ehitus -tööde maksumus arvestatakse rendi katteks juhul, kui investeeringud ei osutu prognoositust suuremaks.

Konkursil osaleja peab esitama hoone äriplaani, milles on ära toodud hoone kasutusotstarve, investeeringute suurus ja aeg hoone kasutusse andmiseni, tööde ajagraafik ja prognoositav töökohtade arv.

Konkursi võitja kohustub sõlmima rendilepingu 90 päeva jooksul pärast konkursitulemuste kinnitamist.