Kohtla-Järve jalgpalliväljaku kunstkattesse investeeritakse 5 miljonit krooni


Pressiteade 18.07.2007

Täna otsustas Kohtla-Järve linnavolikogu eraldada vahendid kunstkattega jalpalliväljaku loomiseks Ahtme linnaosas. Projekit kogumaksumus on umbes viis miljonit krooni, millest suurem osa tuleb linna eelarvest. Umbes miljoni krooniga toetab projekti ka Eesti Jalgpalli Liit.

"Sisuliselt käib jutt kaasaegse staadioni loomiset, mis mahub praeguse Ahtme Gümnaasiumi staadioni piiridesse. See asukoht on väga mugav ja lähedal on ka Ahtme Spordihall. Nii moodustavad spordihall ja staadion ühtse spordikompleksi, mis sobib ööpäevaringseks kasutamiseks. See on alles esimene etapp, aja jooksul rajatakse uue kattega jalgpalliväljaku ümbrusesse ka väljakud võrkpalli, käsipalli, korvpalli ja tennise mängimiseks. Samuti on ette nähtud ka vajalike riietusruumide ehitus," rääkis Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov.

Uue väljaku tekkimisest oli väga huvitatud Kohtla-Järve jalgpalliklubi, kes suutsid kaasata sellesse projekti Eesti Jalgpalli Liidu. Liidu juhtkond on ka varem teatanud vajaduset rajada kunstkattega jalgpalliväljak Ida-Virumaa keskregiooni.

Jalgpalliväljaku ehitustööd algavad käesoleva aasta 1.augustil ja valmis töö antakse üle käesoleva aasta 1.oktoobril. Algul investeeritakse 2,6 miljonit krooni väljaku ettevalmistamisesse, väljaku kunstkate ise maksab umbes 2,5 miljonit krooni. Staadioni edasiarendamise plaanid nõuavad veel umbes 5 miljonit krooni.

Kunstkattega jalgpallistaadioni loomisega seotud tööd kujunevad käesoleva aasta suurimaks investeeringuks Kohtla-Järve spordiobjektidesse. Praegu käivad remonditööd Järve Gümnaasiumi spordisaalis – investeeringu suuruseks on umbes 2,5 miljonit krooni.