Muhu saarele kerkib ehitusloata põhumaja


Äripäev 18.07.2007

Saare maakonna seni ainsa põhust hoone ehitus Muhu Linnuse külas on hooga edenenud mullusest suvest saadik, vallaehitusnõuniku sõnul pole selleks ehitusluba väljastatud.

Saare maakonna esimese põhust maja ehitamine on Muhu vallavanemale üllatus, kirjutas SL Õhtuleht. Siiski teadis valla ehitusnõunik Indrek Võeras öelda, et vald on maja projekteerimistingimused väljastanud.

"Tõsi, ehitusluba pole nad tõesti saanud ja see on natuke kehvasti, et maja juba kerkib," osutas Võeras.

Kuigi Muhu vallavalitus on ehitusloata ehitajate suhtes olnud karm ja reeglina kippunud neile selle eest trahvi tegema, ei ole põhumaja puhul peetud seda otstarbekaks.

"Nemad on patustajate seas ühed leebemad, sest on vähemalt püüdnud asju korda ajada," selgitas Võeras, kelle arvates on antud juhul tegemist vahva ja toreda ettevõtmisega, ainult asjaajamine on olnud natuke ebakorrektne.