Looduskaitsjad otsivad Laagri koobastiku mõõdistajat


Pressiteade 18.07.2007

Riiklik Looduskaitsekeskus otsib riigihanke korras töövõtjat, kes teeks Tallinna lähistel Laagri koobastikus asuva nahkhiirte püsielupaiga mõõdistustööd ning koostaks riskianlüüsi, et selgitada välja koobastiku varisemisoht ja nahkhiirte jaoks säilitamist väärivad lennuavad.

Töö eesmärk on Laagri koobastiku allmaakaeveõõnte seisukorra uuringud, et tagada nahkhiirtele soodsad elutingimused üha suureneva ehitus -survega piirkonnas. Praegu ei ole teada nahkhiirte sisse- ja väljalennuks oluliste koopaavauste asukohad, samuti puudub Laagri koobastiku kohta kaardimaterjal.

Tööde käigus tuleks teha allmaakaeveõõnte olukorra uuring, mõõdistada rikete ja varingute asukohad ning nende ulatus ja anda kaeveõõnte olukorrale hinnang. Samuti tuleks määrata kaeveõõnte maapealne kaitsetsoon ja selle lähedusse või peale hoonete ehitamise võimalus. Töö tulemusena valmib allmaakaeveõõnte ja maapealse olukorra koondplaan ja riskinalüüs.

Hanke pakkumise leiab LKK koduleheküljelt http://www.lk.ee/ Hanke tähtaeg on 30. juuli.

Peeter Suure Merekindluse maa-alustesse käikudesse Laagris koonduvad vähemalt 100 km raadiusega alalt talvituma nahkhiirte kolooniad. Sellised andmed pärinevad juba alates 1947. aastast. Kuna Eestis pole suuri maa-aluseid koopaid, võtvad nahkhiired kasutusele suletud kaevanduste käigud. Nahkhiirte talvitumiskohtade asustamine on väga pikaajaline protsess, mis võib kesta aastakümneid.