Riik otsib taas Saaremaa püsiühenduse uuringu teostajat


BNS 17.07.2007

Maanteeamet kuulutas välja uue hanke Suure väina püsiühenduse kava koostamiseks ja keskkonnamõjude hindamiseks, varasem hange nurjus liiga kalli hinna tõttu.

Kadri Auväärt maanteeameti europrogrammide osakonnast ütles BNS-ile, et tänavu kevadel läbi viidud samale riigihankele laekus üks pakkumine, konsortsium Ramboll Eesti AS ja Ramboll Denmark AS poolt, mis lükati tagasi, kuna ületas riigihanke eeldatavat maksumust. Pakkumine esitati summas 17 miljonit krooni.

"Riigihange viiakse läbi väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusena, kus hanke maksumus kujuneb hankedokumentide koostamise ning pakkujatega peetavate läbirääkimiste käigus. Läbirääkimisi peetakse uuringute detailsuse ja kvaliteedi üle, mille tulemusena selgitatakse välja uuringute mahule ja kvaliteedile vastav hind," märkis Auväärt.

Uues hankes on tööde teostamise ajaks on kavandatud 1. jaanuar 2008 kuni 27. veebruar 2009.

Pakkumisi ootab maanteeamet 27. augustini.

Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamise ja keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks on võrrelda erinevaid liiklusviise üle väina ja hinnata nende majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnamõjusid.

Uus uuring on täienduseks 2005. aaastal läbi viidud Saaremaa püsiühenduse majandus- ja finantsanalüüsile.

Majandusminister Juhan Parts avaldas tänavu mais seisukoha, et püsiühenduse ehitus mandri ja Saaremaa vahel peaks valitsuse plaani kohaselt valmima 2015. aastaks.