Viljandi Haigla: vaidluse Merkoga lahendab kohus


BNS 16.07.2007

Sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse esimees Ülle Lumi teatas esmaspäeval, et ei kavatse haigla ja AS Tartu Merko vahel lahvatanud tüli meedias arutada ning leiab, et vaidlus peaks leidma oma lahenduse kohtus.

Lumi sõnul on sihtasutuse poolt esitatud hagi niivõrd suuremahuline, et selleteemalise arutelu jätkamine meedias oleks kohatu. "Samuti jätaksime kohtu kompetentsi AS Merko Tartu poolt teadlikult avalikkusele esitatud ebatäpsuste käsitlemise", lisas Lumi.

AS Merko Tartu teatas eelmisel nädalal, et saatis riigikontrollile kirja, mille kohaselt muutus Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku rekonstrueerimine pärast Merko Tartu väljavahetamist kohaliku ettevõtja vastu ligi kaks korda kallimaks.

Viljandi haigla teate kohaselt ütles sihtasutus lepingu AS-iga Merko Tartu üles kuna ehitaja ei suutnud kinni pidada lepingus sätestatud ehitustähtajast ega suutnud teostada vajalikke ehitustöid riigihankes pakutud ja lepingus fikseeritud tööde teostamise hinnaga.

Käesoleva aasta mais esitas sihtasutus kohtuhagi AS Merko Tartu vastu riigihanke korras sõlmitud töövõtulepingu mittenõuetekohasest täitmisest tulenenud kahjude sissenõudmiseks.

Avatud pakkumismenetlusega riigihanke psühhiaatriakliiniku kolmanda ravikorpuse renoveerimiseks kuulutas Sihtasutus Viljandi Haigla välja 2005. aastal. Edukaks osutus AS Merko Tartu pakkumine hinnaga ligi 18,3 miljonit krooni, kellega sõlmiti töövõtuleping. Lepingu kohaselt pidi AS Merko Tartu lõpetama ehitustööd hiljemalt 26. septembril 2005. aastal.

Korpuse tähtaegselt mittevalmimisel ütles haigla sihtasutus 2005. aasta novembris lepingu üles.

Detsembris 2005 korraldas Viljandi haigla tööde lõpuleviimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse, millele Merko Tartut ei kutsutud ja milles tehti suunatud riigihange kolmele valitud pakkujale: AS VMT Ehitus, OÜ Leviehitus ja AS Palmeron.

Ainsana esitas sisulise ja nõuetele vastava pakkumise AS VMT Ehitus, kelle pakkumise hinnaks kujunes 14,7 miljonit krooni.

Haigla sihtasutuse teatel viis VMT Ehitus ehitustööd lõpule ning andis renoveeritud korpus võeti kasutusele mullu 19. mail.

Merko Tartu väidab, et nemad oleksid lõpetanud ehitustööd kiiremini ja odavamalt ning andnud renoveeritud haiglakorpuse üle 2006. aasta jaanuaris, kulutades ehitus -töödeks 7,1 miljonit krooni.

Viljandi haigla sihtasutuse teate kohaselt tekkisid probleemid sellest, et sihtasutus ei olnud tööde tellijana nõus aktsepteerima AS Merko Tartule täiendavate summade maksmist tööde eest, mis olid riigihanke objektiks ning kui ehitusfirma seepeale tööd katkestas, korraldas haigla ehituse võimalikult kiireks lõpetamiseks uue riigihanke.