Ehitusfirma kaebas Viljandi haigla peale riigikontrollile


BNS 14.07.2007

Ehitusfirma AS Merko Tartu saatis riigikontrollile kirja, märkides, et Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku rekonstrueerimine muutus pärast Merko Tartu väljavahetamist kohaliku ettevõtja vastu ligi kaks korda kallimaks.

Merko Tartu juhatuse liikme Margus Kulli sõnul korraldas sihtasutus Viljandi Haigla 2005. aastal avatud pakkumismenetlusega riigihanke psühhiaatriakliiniku ravikorpuse osaliseks rekonstrueerimiseks, milles osutus edukaks AS-i Merko Tartu pakkumine hinnaga ligi 18,3 miljonit krooni.

Kuna ehitus -tööde ajal muudeti korduvalt projekti, mis ei vastanud tegelikele oludele, sõlmisid tellija ja ehitaja lisatööde teostamiseks täiendavaid kokkuleppeid, mistõttu kallines tööde kogumaksumus 19,3 miljoni kroonini.

Kui projektdokumentatsiooni veel kord muuta tuli, keeldus Viljandi haigla 2005. aasta septembris tunnistamast täiendavate tööde vajadust mahus 5,2 miljonit krooni ning ütles sama aasta novembris lepingu üles.

Selleks ajaks oli Merko Tartu teostanud töid 17,4 miljoni krooni eest. Sellest on tellija tasunud 15,6 miljonit, ülejäänu osas käib vaidlus. Seega oleks Merko Tartu teatel tööde lõpetamiseks tulnud teha töid veel 7,1 miljoni krooni eest.

Detsembris 2005 korraldas Viljandi haigla tööde lõpuleviimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse, millele Merko Tartut ei kutsutud ja milles tehti suunatud riigihange kolmele valitud pakkujale: AS VMT Ehitus, OÜ Leviehitus ja AS Palmeron.

Ainsana esitas sisulise ja nõuetele vastava pakkumise AS VMT Ehitus, kelle pakkumise hinnaks kujunes 14,7 miljonit krooni.

Merko Tartu kinnitusel oleks temal kulunud ravikorpuse valmisehitamiseks 7,6 miljonit krooni, AS-iga VMT Ehitus tööde lõpetamine läks maksma aga ligi seitse miljonit krooni rohkem ehk 14,7 miljonit krooni.

"Eeltoodust tulenevalt tõuseb küsimus SA Viljandi Haigla poolt haigla ravikorpuse rekonstrueerimistöödeks laenatud rahaliste vahendite säästlikust kasutamisest," kirjutas mai lõpus riigikontrollile AS-i Merko Tartu juhatuse liige Margus Kull.

Merko Tartu toob kirjas esile ka asjaolu, et AS VMT Ehitus andis tööd tellijale lõplikult üle mullu 1. juunil ehk enam kui viis kuud hiljem võrreldes Merko Tartu poolt pakutuga.

Riigikontrolli vastuse kirjutanud viienda auditiosakonna peakontrolör Jüri Kõrge nentis, et käesoleva aasta jooksul läbiviidavad auditid on kindlaks määratud riigikontrolöri käskkirjaga kinnitatud tööplaanis, kuid riigikontroll kaalub Viljandi haigla majandustegevuse auditeerimist järgmisel aastal.